Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

 • +48 22 730 13 94
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konmex sp. z o.o. realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PROJEKTY UNIJNE

Inżynieria Innowacyjna

Dział Inżynierii Innowacyjnej dysponuje bogatym zapleczem sprzętowym i zasobów ludzkich.

Interdyscyplinarny zespół Inżynierów z zakresu Mechaniki i Inżynierii Biomedycznej współpracuje przy tworzeniu innowacyjnych narzędzi medycznych, mając do swojej dyspozycji dział Badań i Rozwoju.

Biomedycyna

Konmex BIOLABS jest jednym z najnowocześniejszych laboratoriów w Polsce. Spełnia wysokie wymagania stawiane laboratorium na rynku europejskim. 

Najpopularniejszymi badaniami, które wykonujemy w naszym laboratorium są badania wymagane do rejestracji wyrobów medycznych wg. normy ISO 10993.

IT dla biznesu

Rozwój IT i wsparcie użytkowników to dwa główne filary działań IT w Konmex.

Opracowujemy i tworzymy dedykowane rozwiązania IT dopasowane do potrzeb klientów, korzystając z oprogramowania do budowy i testów kompletnych rozwiązań.

Dział wsparcia IT pracuje przy realizacji bieżących zgłoszeń od użytkowników i wzmacnia wizerunek firm w sieci, budując ich obecnosć w internecie.

Wspieramy firmy od 2002 r.

Wspieramy firmy od 2002 r.

Od początku naszej działalności wspieramy przedsiębiorstwa dopasowanymi do ich potrzeb rozwiązaniami IT.
Z biegiem lat rozwinęliśmy naszą działalność o laboratorium biomedyczne oraz inżynierię innowacyjną, co pozwala nam na realizowanie bardzo kompleksowych i zaawansowanych technologicznie projektów.

Poznaj naszą działalność
Company Video

Konmex Corporate Video

Nasze laboratorium specjalizuje się w testach przedklinicznych do rejestracji wyrobów medycznych. Zapewniamy usługi od wczesnych stadiów Badań i Rozwoju, Prototypowania, aż do testów biokompatybilności. W związku z wysokim standardem wyposażenia jakie posiadamy, możemy wykonywać testy sprawnie i precyzyjnie. Przeszliśmy proces certyfikacji GLP (ang. Good Laboratory Practice) w 2017 roku. Na każdym etapie badań używamy metod zgodnych ze standardami i wytycznymi ISO, ASTM, AAMI oraz FDA.

Ogłoszenie podziału spółki z dnia 08.10.2021

Ogłoszenie podziału spółki z dnia 08.10.2021

Zarząd Spółki Dzielonej pod firmą Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bartycka 63 A lok. 6, 00-8716 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000132664, działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”) ogłasza, że w dniu 08 października 2021 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Podziału Konmex Sp. z o. o. (dalej jako: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h., poprzez wydzielenie i przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej, która będzie działać pod firmą Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o. z planowaną siedzibą w Warszawie, części majątku Konmex Sp. z o. o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium (podział poprzez wydzielenie i przeniesienie części zorganizowanej majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną) oraz pozostawienie części majątku Spółce Dzielonej i udostępnia przedmiotowy Plan Podziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: https://www.konmex.com.
Ze względu na ochronę danych osobowych część danych nie podlega publicznemu udostępnieniu.
Poniżej załączamy dokumentację w pliku pdf

Dokumentacja planu podziału spółki

Zakres usług

Szerokie spektrum naszej działalności pozwala na realizację zarówno bardzo specjalistycznych, jak i złożonych interdyscyplinarnych projektów.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Masz pytanie?

Zaproponujemy Ci optymalne rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami!

Współpraca

Współpracujemy z ośrodkami naukowymi i badawczymi z całego kraju. Ponadto, nawiązujemy współpracę ze specjalistycznymi firmami, które wspierają nas przy realizacji bardzo rozbudowanych projektów.

Nasze Laboratorium wspiera prace B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi i bada ich biokompatybilność.

Oferta

Obecnie wykonujemy większą część badań in vitro wymaganych przez normę ISO 10993 do certyfikowania produktów medycznych.
Współpracujemy z najlepszymi instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi w Polsce. Dzięki specjalistom i posiadanemu zapleczu aparaturowemu realizujemy bardzo skomplikowane zlecenia.

Wykonujemy badania wyrobów na:

 • cytotoksyczność,
 • działanie uczulające,
 • działanie drażniące/reaktywność śródskórna,
 • toksyczność ostrą,
 • toksyczność podostrą,
 • genotoksyczność,
 • implantację,
 • hemokompatybliność

Szczegółowy zakres oferowanych usług:

W laboratorium dysponujemy sprzętem pozwalającym na realizację badań in vitro z zakresu biomedycyny i biologii molekularnej. Poniższe badania możemy wykonać w naszym laboratorium.

 • Cytotoksyczność

  Badania cytotoksyczności związków chemicznych, ale również wyrobów medycznych (zgodnie z normą ISO 10993-5:2009 oraz ISO 10993-12:2012). Badania cytotoksyczności wyrobów medycznych prowadzone są: na wyciągach, w bezpośrednim kontakcie, dyfuzji w agarze, dyfuzji na filtrze.

 • Genotoksyczność

  Badania genotoksyczności związków chemicznych ale również wyrobów medycznych (zgodnie z normą ISO 10993-3:2003). Wykonywany jest test na komórkach chłoniaka mysiego.

 • Działanie drażniące

  Wychodząc naprzeciw trendowi ograniczenia doświadczeń na zwierzętach, przeprowadzamy badanie działania drażniącego związków chemicznych na modelach ludzkiej skóry.

 • Test immunoenzymatyczny

  Biomedyczne badania diagnostyczne i naukowe do wykrywania określonych białek w materiale badanym – ELISA (np. HBs lub HIV).

 • Pomiar pH

  Rutynowo wykonujemy pomiary pH roztworów za pomocą wykalibrowanej aparatury.

 • Zawartość endotoksyn bakteryjnych

  Zgodnie z Ph. Eur. wykonujemy oznaczenia poziomu endotoksyn bakteryjnych w materiale badanym.

 • Wykrywanie obecności DNA Mycoplasma sp

  Hodowle komórek eukariotycznych często narażone są na zakażenie Mycoplasma sp. W naszym laboratorium standardowo wykrywamy obecność tych bakterii w materiałach badanych.

 • Badania inne

  Różnorodne wyposażenie laboratorium pozwala prowadzić nam również badania jednorazowe, które trudno skategoryzować: badanie stabilności klipsów naczyniowych, analiza stężenia białek (metody: BCA, Bradford), oznaczanie jakości związków chemicznych (np. aldehyd glutarowy), elektroforeza DNA (sprawdzenie primerów do PCR), elektroforeza białek (SDS-Page), i wiele innych technik z zakresu biomedycyny i biologii molekularnej. .

LAB

Oferta dodatkowa

Obecnie nasze laboratorium prowadzi badania in vitro z zakresu biomedycyny i biologii molekularnej. Przy wystąpieniu konieczności przeprowadzenia analiz in vivo (z wykorzystaniem zwierząt) współpracujemy z odpowiednimi ośrodkami i realizujemy takie zadania z powodzeniem. Jesteśmy wyspecjalizowani w badaniu wyrobów medycznych in vivo zgodnie z normą ISO 10993, natomiast sprawdzamy również związki chemiczne i mieszaniny substancji.

Bazując na naszym doświadczeniu i szerokiej współpracy z wybitnymi polskimi naukowcami przyjmujemy również zlecenia dotyczące opracowania specyficznych materiałów wykorzystywanych w wyrobach medycznych – nawet klasy III wyrobów do implantacji!