Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

 • +48 22 730 13 94
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konmex sp. z o.o. realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PROJEKTY UNIJNE

Inżynieria Innowacyjna

Dział Inżynierii Innowacyjnej dysponuje bogatym zapleczem sprzętowym i zasobów ludzkich.

Interdyscyplinarny zespół Inżynierów z zakresu Mechaniki i Inżynierii Biomedycznej współpracuje przy tworzeniu innowacyjnych narzędzi medycznych, mając do swojej dyspozycji dział Badań i Rozwoju.

Biomedycyna

Konmex BIOLABS jest jednym z najnowocześniejszych laboratoriów w Polsce. Spełnia wysokie wymagania stawiane laboratorium na rynku europejskim. 

Najpopularniejszymi badaniami, które wykonujemy w naszym laboratorium są badania wymagane do rejestracji wyrobów medycznych wg. normy ISO 10993.

IT dla biznesu

Rozwój IT i wsparcie użytkowników to dwa główne filary działań IT w Konmex.

Opracowujemy i tworzymy dedykowane rozwiązania IT dopasowane do potrzeb klientów, korzystając z oprogramowania do budowy i testów kompletnych rozwiązań.

Dział wsparcia IT pracuje przy realizacji bieżących zgłoszeń od użytkowników i wzmacnia wizerunek firm w sieci, budując ich obecnosć w internecie.

Wspieramy firmy od 2002 r.

Wspieramy firmy od 2002 r.

Od początku naszej działalności wspieramy przedsiębiorstwa dopasowanymi do ich potrzeb rozwiązaniami IT.
Z biegiem lat rozwinęliśmy naszą działalność o laboratorium biomedyczne oraz inżynierię innowacyjną, co pozwala nam na realizowanie bardzo kompleksowych i zaawansowanych technologicznie projektów.

Poznaj naszą działalność
Company Video

Konmex Corporate Video

Nasze laboratorium specjalizuje się w testach przedklinicznych do rejestracji wyrobów medycznych. Zapewniamy usługi od wczesnych stadiów Badań i Rozwoju, Prototypowania, aż do testów biokompatybilności. W związku z wysokim standardem wyposażenia jakie posiadamy, możemy wykonywać testy sprawnie i precyzyjnie. Przeszliśmy proces certyfikacji GLP (ang. Good Laboratory Practice) w 2017 roku. Na każdym etapie badań używamy metod zgodnych ze standardami i wytycznymi ISO, ASTM, AAMI oraz FDA.

Ogłoszenie podziału spółki z dnia 08.10.2021

Ogłoszenie podziału spółki z dnia 08.10.2021

Zarząd Spółki Dzielonej pod firmą Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bartycka 63 A lok. 6, 00-8716 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000132664, działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”) ogłasza, że w dniu 08 października 2021 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Podziału Konmex Sp. z o. o. (dalej jako: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h., poprzez wydzielenie i przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej, która będzie działać pod firmą Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o. z planowaną siedzibą w Warszawie, części majątku Konmex Sp. z o. o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium (podział poprzez wydzielenie i przeniesienie części zorganizowanej majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną) oraz pozostawienie części majątku Spółce Dzielonej i udostępnia przedmiotowy Plan Podziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: https://www.konmex.com.
Ze względu na ochronę danych osobowych część danych nie podlega publicznemu udostępnieniu.
Poniżej załączamy dokumentację w pliku pdf

Dokumentacja planu podziału spółki

Zakres usług

Szerokie spektrum naszej działalności pozwala na realizację zarówno bardzo specjalistycznych, jak i złożonych interdyscyplinarnych projektów.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Masz pytanie?

Zaproponujemy Ci optymalne rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami!

Współpraca

Współpracujemy z ośrodkami naukowymi i badawczymi z całego kraju. Ponadto, nawiązujemy współpracę ze specjalistycznymi firmami, które wspierają nas przy realizacji bardzo rozbudowanych projektów.

Innowacje, które można zobaczyć na miejscu. Nasz dział Badań i Rozwoju ściśle współpracuje z Prototypownią.

Oferta

Obecnie realizujemy projekty mechaniczne i mechaniczno-elektryczne urządzeń medycznych, z możliwością testów projektów i wykonaniem prototypów na miejscu w naszej prototypowni. Operujemy technikami powszechnie wykorzystywanymi przy produkcji narzędzi biomedycznych. Współpraca z laboratorium umożliwia nam zwrócenie uwagi na aspekty ważne pod kątem oceny biologicznej.

Oferujemy:

 • Projektowanie urządzenia w środowisku 3D CAD
 • Wykonanie podzespołów prototypu
 • Budowa prototypu
 • Testy i badania prototypu
 • Wdrożenie prototypu do produkcji

Szczegółowy zakres oferowanych usług:

 • Projektowanie urządzenia w środowisku 3D CAD

  Projektujemy urządzenia od koncepcji po dokumentację techniczną w środowisku 3D CAD - np. Solid Edge. Wykonujemy szczegółowe projekty wszystkich elementów urządzenia.

 • Wykonanie podzespołów prototypu

  Mając do dyspozycji własną prototypownię możemy wykonywać podzespoły i budować prototypy przy wykorzystaniu konwencjonalnych oraz nowoczesnych technologii, np. frezowanie, wycinanie elektroerozyjne, frezowanie CNC, spawanie laserowe.

 • Budowa prototypu

  Przy budowie prototypu korzystamy z maszyn w naszej prototypowni. Stosowane technologie: toczenie i frezowanie konwencjonalne, wycinanie drutowe WEDM, elektrodrążenie, frezowanie CNC, spawanie TIG, spawanie laserowe.

 • Testy i badania prototypu

  Testy i badanie prototypu wyrobu oraz jego elementów składowych przeprowadza się w warunkach maksymalnie zbliżonych do warunków eksploatacyjnych.

 • Wdrożenie prototypu do produkcji

  Pozytywna ocena wyników wszelakich prób i badań prototypu oraz uzyskanie pozytywnej oceny klienta decyduje o wdrożeniu nowego wyrobu do produkcji seryjnej. Wdrożenie do produkcji związane jest z zamknięcie etapu prototypowania, który składa się z szeregu działań.

LAB

Oferta dodatkowa

Poza poszczególnymi usługami możemy zaoferować też pełny nadzór nad procesem projektowym - od koncepcji, przez projekt po badania kliniczne.

Zajmujemy się projektowaniem wyrobów medycznych w środowisku 3D CAD, wykonywaniem dokumentacji technicznej 2D.
Kolejnym etapem po zaprojektowaniu urządzenia jest budowa prototypu (posiadamy własną prototypownię). Po sprawdzeniu funkcjonalności prototypu przeprowadzane są badania kliniczne.

Po pozytywnej ocenie badań przystępujemy do wdrożenia urządzanie do produkcji jednostkowej.