Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

  • +48 22 730 13 94
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z realizacją projektu pt. „Innowacja w medycynie - wdrożenie do produkcji wyników własnych prac B+R w Konmex sp. z o.o. w postaci jednorazowego narzędzia laparoskopowego”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP", nr projektu POPW.01.03.01-06-0005/20, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zamówienie, zgodnie z zasadą konkurencyjności, na zakup następujących elementów projektu:

  1. 1. Zakup robót budowlanych

[AKTUALIZACJA Z DNIA 09.02.2021]

Zostały umieszczone zaktualizowane załączniki: AKTUALIZACJA ZKER - Elektryczne i Teletechniczne, AKTUALIZACJA ZKER – Ogólnobudowlane, AKTUALIZACJA ZKER – Sanitarne. Wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego publikowane są na stronie bazakonkurencyjności.pl

[AKTUALIZACJA Z DNIA 12.02.2021]

Informujemy o zaktualizowaniu załącznika "AKTUALIZACJA 2 ZKER - Ogólnobudowlane_Konmex". W aktualizacji dokonano następujących zmian:

1. Usunięte zostały pozycje 164, 165, 166 - okna PCV nie występują;

2. Drzwi opisane w pozycjach 180, 181 i 182 zostały w ZKER zdublowane, wobec czego usunięto pozycje 180, 181 i 182."

[AKTUALIZACJA Z DNIA 19.02.2021]

Zostało umieszczone zaktualizowane zapytanie ofertowe nr 1/POPW 1.3.1/2021 – w związku z prośbą jednego z Oferentów, zapytanie ofertowe zostało wydłużone do dnia 05.03.2021."

[AKTUALIZACJA Z DNIA 01.03.2021 OPUBLIKOWANA 02.03.2021]

Została zamieszczona aktualizacja Załacznika nr 1 - Formularz Ofertowy

[AKTUALIZACJA Z DNIA 31.03.2021]

Wyniki z przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/POPW 1.3.1/ 2021:

Wygrała oferta nr 6 z dnia 05.03.2021r. złożona przez firmę Firma MIX Sp. z o.o., ul. Heroldów 6, 01-991 Warszawa, na kwotę 5 196 753,60 PLN netto. Okres gwarancji na wykonany obiekt: 5 lat. Oferta została złożona osobiście w dniu 05.03.2021r.


Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

Konmex Sp. z o.o. dziękuje za udział w postępowaniu.

Pliki do pobrania [AKTUALIZACJA Z DNIA 01.03.2021 OPUBLIKOWANA 02.03.2021]

- AKTUALIZACJA_Zapytanie_ofertowe_NR_1_POPW_131_KONMEX_podpisane.pdf

- AKTUALIZACJA_Zapytanie_ofertowe_NR_1_POPW_131_KONMEX_edytowalne.docx

- AKTUALIZACJA_Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy-1.docx

- AKTUALIZACJA_ZKER_-_Sanitarne_KONMEX.xlsx

- Kopia_AKTUALIZACJA_2_ZKER_-_Oglnobudowlane_KONMEX.xlsx

- AKTUALIZACJA_ZKER_-_Elektryczne_i_Teletechniczne_KONMEX.xlsx

W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie na rynek przez Konmex Sp. z o.o. rezultatów własnych prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym narzędziem chirurgicznym do aplikacji implantowalnych klipsów naczyniowych.”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”, nr wniosku POIR.03.02.01-06-0013/19, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zakup środka trwałego zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu: :

  1. 1. Wtryskarka pozioma z osprzętem – 1 szt.

Pliki do pobrania

- Zapytanie_ofertowe_nr_5_321_PO_IR_2020.pdf

- Zapytanie_ofertowe_5_321_POIR_2020_final.docx.

Zachęcamy do składania ofert.

Aktualizacja z dn. 09.11.2020

Informacja o wyborze wykonawcy

Postępowanie 5/3.2.1 POIR/2020

Rozstrzygnięcie

W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie na rynek przez Konmex Sp. z o.o. rezultatów własnych prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym narzędziem chirurgicznym do aplikacji implantowalnych klipsów naczyniowych.”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”, nr wniosku POIR.03.02.01-06-0013/19, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup środka trwałego: Wtryskarka pozioma z osprzętem – 1 szt.

Pełna lista ofert i podmiotów biorących udział w postępowaniu:

Oferta złożona poprzez e-mail w dniu 02.11.2020 r. przez firmę Asten Group Sp. z o.o., ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa.

Oferta złożona poprzez e-mail w dniu 03.11.2020 r. przez firmę Dopak Sp. z o.o., ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław.

Niniejszym jako Wykonawcę na zamówienie dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu: Wtryskarka pozioma z osprzętem – 1 szt., wybrano:

Asten Group Sp. z o.o., ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa; NIP: 5732814733

Data wpłynięcia oferty: 02.11.2020

Wartość oferty netto: 299 798,00 PLN.

Informacje o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania są również dostępne w portalu Baza Konkurencyjności.

Firma Konmex Sp. z o.o. dziękuje za udział w postępowaniu.

w związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie na rynek przez Konmex Sp. z o.o. rezultatów własnych prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym narzędziem chirurgicznym do aplikacji implantowalnych klipsów naczyniowych.”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”, nr wniosku POIR.03.02.01-06-0013/19, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zakup środka trwałego zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu:

  1. Przedmiot zamówienia: Automat tokarski.

Pliki do pobrania

- Zapytanie_ofertowe_4_321_POIR_2020_podpisane.pdf

- Zapytanie_ofertowe_4_321_POIR_2020_ost_05082020-1.docx.

Rozstrzygnięcie (z dn. 09.09.2020)

w związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie na rynek przez Konmex Sp. z o.o. rezultatów własnych prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym narzędziem chirurgicznym do aplikacji implantowalnych klipsów naczyniowych.”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”, nr wniosku POIR.03.02.01-06-0013/19, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zakup środka trwałego zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu:

Pełna lista ofert i podmiotów biorących udział w postępowaniu

Oferta na automat tokarski STAR SW-12R II złożona przez firmę RANDS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Janikowska 17A, 61-070 Poznań.

Niniejszym jako Wykonawcę na zamówienie dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu: Automat tokarski – 1 szt., wybrano:

RANDS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Janikowska 17A, 61-070 Poznań, NIP: 7822630883

Data wpłynięcia oferty: 03.09.2020

Cena netto: 151 000,00 EUR

Firma Konmex Sp. z o.o. dziękuje za udział w postępowaniu.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 pn.: „Wdrożenie do produkcji klipsownicy z artykulacją do klipsów tytanowych z innowacyjnym mechanizmem zaciskowym opartym o zdublowane ogniwa dwuoczkowe i ze szczękami wykonanymi z zastosowaniem technologii mikrofrezowania”, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zamówienie dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu stanowiącego zadanie 6,7,8,9,10,11:

  1. Zintegrowany system informatyczny typu ERP wraz z infrastrukturą oraz konfiguracją systemu na potrzeby uruchomienia produkcji.
Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe 6 RPLU_2019 (3) Zintegrowany system informatyczny typu ERP wraz z...