Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

 • +48 22 730 13 94
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z realizacją projektu pn.: „Innowacja w medycynie - wdrożenie do produkcji wyników własnych prac B+R w Konmex sp. z o.o. w postaci jednorazowego narzędzia laparoskopowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP (Nr POPW.01.03.01-06-0005/20), Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup następujących elementów projektu:

  I. Przedmioty zamówienia:

 1. Budowa Clean Room’u:

 2. Miejsce realizacji przedmiotowego zamówienia: Ryki, województwo lubelskie.

  Wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego publikowane są na portalu Baza Konkurencyjności

  Poniżej załączamy podpisane zapytanie ofertowe oraz załączniki. Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

  Pliki do pobrania

  Zacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx.

  Zapytanie_ofertowe_3_POPW_1_3_1_2021_podpisane.pdf

  Zacznik_nr_3_Koncepcja_Clean_Room.pdf.

  [AKTUALIZACJA z dn. 11.01.2022]

  Informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 14.01.2022 r. Dołączamy aktualizację zapytania ofertowego nr 3_POPW 1.3.1_2021.pdf

  Wyniki postępowania [AKTUALIZACJA z dn. 20.01.2022]

  Najlepszą ofertą okazała się oferta nr 1 z dnia 11.01.2022r. złożona przez firmę SUN BUD CLEANROOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Niciarnianej 45, 92-320 Łódź, na kwotę 2 320 000,00 PLN netto. Konmex Sp. z o.o. dziękuje za udział w postępowaniu.

W związku z realizacją projektu pn.: „Innowacja w medycynie - wdrożenie do produkcji wyników własnych prac B+R w Konmex sp. z o.o. w postaci jednorazowego narzędzia laparoskopowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP (Nr POPW.01.03.01-06-0005/20), Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup następujących elementów projektu:

  I. Przedmioty zamówienia:

 1. Zakup oraz dostawa zestawu do mycia detali – 1 komplet, w skład którego wchodzą myjnia (dwie sztuki) oraz śluza (jedna sztuka).
 2. Zakup oraz dostawa suszarek detali – 2 sztuki.

Poniżej załączamy podpisane zapytanie ofertowe oraz załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Pliki do pobrania

Zapytanie_ofertowe_2_POPW_1_3_1_2021_podpisane.pdf

Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docx.

Wyniki postępowania: (aktualizacja z dn. 23.12.2021)

Najlepszą ofertą okazała się oferta nr 1 z dnia 14.12.2021r. złożona przez firmę STERIGAT Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zaściankowej 50/1, 02-989 Warszawa, na łączną kwotę 790 000,00 PLN netto.

Konmex Sp. z o.o. dziękuje za udział w postępowaniu.

W związku z realizacją projektu pt. „Innowacja w medycynie - wdrożenie do produkcji wyników własnych prac B+R w Konmex sp. z o.o. w postaci jednorazowego narzędzia laparoskopowego”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP", nr projektu POPW.01.03.01-06-0005/20, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zamówienie, zgodnie z zasadą konkurencyjności, na zakup następujących elementów projektu:

 1. 1. Zakup robót budowlanych

[AKTUALIZACJA Z DNIA 09.02.2021]

Zostały umieszczone zaktualizowane załączniki: AKTUALIZACJA ZKER - Elektryczne i Teletechniczne, AKTUALIZACJA ZKER – Ogólnobudowlane, AKTUALIZACJA ZKER – Sanitarne. Wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego publikowane są na stronie bazakonkurencyjności.pl

[AKTUALIZACJA Z DNIA 12.02.2021]

Informujemy o zaktualizowaniu załącznika "AKTUALIZACJA 2 ZKER - Ogólnobudowlane_Konmex". W aktualizacji dokonano następujących zmian:

1. Usunięte zostały pozycje 164, 165, 166 - okna PCV nie występują;

2. Drzwi opisane w pozycjach 180, 181 i 182 zostały w ZKER zdublowane, wobec czego usunięto pozycje 180, 181 i 182."

[AKTUALIZACJA Z DNIA 19.02.2021]

Zostało umieszczone zaktualizowane zapytanie ofertowe nr 1/POPW 1.3.1/2021 – w związku z prośbą jednego z Oferentów, zapytanie ofertowe zostało wydłużone do dnia 05.03.2021."

[AKTUALIZACJA Z DNIA 01.03.2021 OPUBLIKOWANA 02.03.2021]

Została zamieszczona aktualizacja Załacznika nr 1 - Formularz Ofertowy

[AKTUALIZACJA Z DNIA 31.03.2021]

Wyniki z przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/POPW 1.3.1/ 2021:

Wygrała oferta nr 6 z dnia 05.03.2021r. złożona przez firmę Firma MIX Sp. z o.o., ul. Heroldów 6, 01-991 Warszawa, na kwotę 5 196 753,60 PLN netto. Okres gwarancji na wykonany obiekt: 5 lat. Oferta została złożona osobiście w dniu 05.03.2021r.


Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Oferta ta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

Konmex Sp. z o.o. dziękuje za udział w postępowaniu.

Pliki do pobrania [AKTUALIZACJA Z DNIA 01.03.2021 OPUBLIKOWANA 02.03.2021]

- AKTUALIZACJA_Zapytanie_ofertowe_NR_1_POPW_131_KONMEX_podpisane.pdf

- AKTUALIZACJA_Zapytanie_ofertowe_NR_1_POPW_131_KONMEX_edytowalne.docx

- AKTUALIZACJA_Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy-1.docx

- AKTUALIZACJA_ZKER_-_Sanitarne_KONMEX.xlsx

- Kopia_AKTUALIZACJA_2_ZKER_-_Oglnobudowlane_KONMEX.xlsx

- AKTUALIZACJA_ZKER_-_Elektryczne_i_Teletechniczne_KONMEX.xlsx

W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie na rynek przez Konmex Sp. z o.o. rezultatów własnych prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym narzędziem chirurgicznym do aplikacji implantowalnych klipsów naczyniowych.”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”, nr wniosku POIR.03.02.01-06-0013/19, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zakup środka trwałego zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu: :

 1. 1. Wtryskarka pozioma z osprzętem – 1 szt.

Pliki do pobrania

- Zapytanie_ofertowe_nr_5_321_PO_IR_2020.pdf

- Zapytanie_ofertowe_5_321_POIR_2020_final.docx.

Zachęcamy do składania ofert.

Aktualizacja z dn. 09.11.2020

Informacja o wyborze wykonawcy

Postępowanie 5/3.2.1 POIR/2020

Rozstrzygnięcie

W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie na rynek przez Konmex Sp. z o.o. rezultatów własnych prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym narzędziem chirurgicznym do aplikacji implantowalnych klipsów naczyniowych.”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”, nr wniosku POIR.03.02.01-06-0013/19, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup środka trwałego: Wtryskarka pozioma z osprzętem – 1 szt.

Pełna lista ofert i podmiotów biorących udział w postępowaniu:

Oferta złożona poprzez e-mail w dniu 02.11.2020 r. przez firmę Asten Group Sp. z o.o., ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa.

Oferta złożona poprzez e-mail w dniu 03.11.2020 r. przez firmę Dopak Sp. z o.o., ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław.

Niniejszym jako Wykonawcę na zamówienie dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu: Wtryskarka pozioma z osprzętem – 1 szt., wybrano:

Asten Group Sp. z o.o., ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa; NIP: 5732814733

Data wpłynięcia oferty: 02.11.2020

Wartość oferty netto: 299 798,00 PLN.

Informacje o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania są również dostępne w portalu Baza Konkurencyjności.

Firma Konmex Sp. z o.o. dziękuje za udział w postępowaniu.