Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

  • +48 22 730 13 94
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 pn.: „Wdrożenie do produkcji klipsownicy z artykulacją do klipsów tytanowych z innowacyjnym mechanizmem zaciskowym opartym o zdublowane ogniwa dwuoczkowe i ze szczękami wykonanymi z zastosowaniem technologii mikrofrezowania”, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zamówienie dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu stanowiącego zadanie 6,7,8,9,10,11:

  1. Zintegrowany system informatyczny typu ERP wraz z infrastrukturą oraz konfiguracją systemu na potrzeby uruchomienia produkcji.

Aktualizacja[z dn. 31.07.2020]- Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

W odpowiedzi na zgłoszone ze strony potencjalnych Oferentów problemy z uzyskaniem wymaganych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego w wymaganym terminie zgłaszania ofert w postępowaniu nr 6/RPLU/2019 (3) z dnia 26.06.2020 r., Konmex Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 14.08.2020 r. Ponadto, wydłużeniu uległ termin rozpoczęcia realizacji zamówienia, rozumiany jako data podpisania umowy – nie później niż 31.08.2020. Powyżej opisane zmiany zostały wprowadzone do zapytania ofertowego.

Rozstrzygnięcie[z dn. 21.08.2020]

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, pn.: „Wdrożenie do produkcji klipsownicy z artykulacją do klipsów tytanowych z innowacyjnym mechanizmem zaciskowym opartym o zdublowane ogniwa dwuoczkowe i ze szczękami wykonanymi z zastosowaniem technologii mikrofrezowania”, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonała porównania ofert na zakup oprogramowania, stanowiącego zadanie 6, zadanie 7, zadanie 8, zadanie 9, zadanie 10, zadanie 11: Przedmiot zamówienia: Zintegrowany system informatyczny typu ERP do kompleksowej obsługi firmy produkcyjnej, o profilu zgodnym z branżą Zamawiającego, wraz z infrastrukturą niezbędną dla prawidłowego działania systemu oraz konfiguracją systemu na potrzeby uruchomienia produkcji.

Pełna lista ofert i podmiotów biorących udział w postępowaniu:


Oferta złożona poprzez e-mail w dniu 13.08.2020 r. przez firmę Infortes Sp. z o.o., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław .


Niniejszym jako Wykonawcę na zamówienie dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu: Zintegrowany system informatyczny typu ERP do kompleksowej obsługi firmy produkcyjnej, o profilu zgodnym z branżą Zamawiającego, wraz z infrastrukturą niezbędną dla prawidłowego działania systemu oraz konfiguracją systemu na potrzeby uruchomienia produkcji, wybrano:


Infortes Sp. z o.o., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, NIP: 8992499879.

Data wpłynięcia oferty: 13.08.2020

Cena netto: 184 500,00 PLN


Firma Konmex Sp. z o.o. dziękuje za udział w postępowaniu.

Pliki do pobrania

KONMEX_Informacja_o_przeduzeniu_terminu_skadania_ofert_zapytanie_6_RPLU_2019_III_do_14_08_2020

- Zalacznik_1_Konmex_dormularz_ofertowy_zapytanie_6_RPLU_2019_III_przedluzone_14_08_2020

- Zalacznik_2_Konmex_Specyfikacja_techniczna_zgodna_ze_SWIZ_6_RPLU_2019_III_przedluzona_14_08_2020.

- Zalacznik_3_Konmex_Specyfikacja_techniczna_z_uzasadnieniem_rownowaznosci_zgodna_ze_SWIZ_6_RPLU_2019_III_przedluzona_14_08_2020

- Zapytanie_ofertowe_6_RPLU_2019_3_Zintegrowany_system_typu_ERP_z_infranstruktura_z_zalacznikami_przedluzenie_14_08_2020