Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

  • +48 22 730 13 94
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 pn.: „Wdrożenie do produkcji klipsownicy z artykulacją do klipsów tytanowych z innowacyjnym mechanizmem zaciskowym opartym o zdublowane ogniwa dwuoczkowe i ze szczękami wykonanymi z zastosowaniem technologii mikrofrezowania”, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zamówienie dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu stanowiącego zadanie 6,7,8,9,10,11:

  1. Zintegrowany system informatyczny typu ERP wraz z infrastrukturą oraz konfiguracją systemu na potrzeby uruchomienia produkcji.

Pliki do pobrania

Zapytanie_ofertowe_nr_6_RPLU_2019_zintegrowany_system_informatyczny_typu_ERP_wraz_z_infrastruktura_i_konfiguracja_z_zalacznikami.pdf
Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy_do_zapytania_6_RPLU_2019.docx
Załącznik_nr_2_Specyfikacja_techniczna_zgodna_ze_Specyfikacją_Istotnych_Warunków_Zamówienia_6_RPLU_2019.docx
Załącznik_nr_3_Specyfikacja_techniczna_wraz_z_uzasadnieniem_równoważności_rozwiązania_6_RPLU_2019.docx
Wzór_Umowy_sprzedaży_do_postępowania_ofertowego_6_RPLU_2019.pdf
Sprostowanie_dotyczace_zapytania_ofertowego_nr_6_RPLU_2019_20_12_2019.pdf

Aktualizacja[z dn. 20.12.2019]

W związku z wystąpieniem trzech omyłek pisarskich w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego dnia 19.12.2019 r. NR 6/RPLU/2019 do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie: 3.7, pt. „Wdrożenie do produkcji klipsownicy z artykulacją do klipsów tytanowych z innowacyjnym mechanizmem zaciskowym opartym o zdublowane ogniwa dwuoczkowe i ze szczękami wykonanymi z zastosowaniem technologii mikrofrezowania” (dalej jako: „Projekt”) zostało zamieszczone sprostowanie dotyczące zapytania ofertowego nr 6/RPLU/2019.

  • Pierwsza omyłka pisarska dotyczy §3 ust. 3 wzoru umowy sprzedaży do postępowania ofertowego 6/RPLU/2019 z dnia 19.12.2019 r., w której rok w dacie Końcowego Przekazania Przedmiotu Umowy został błędnie oznaczony jako 23.03.2019 r. zamiast daty z prawidłowym rokiem 23.03.2020. Zaznaczyć należy, że termin zakończenia realizacji zamówienia został prawidłowo wskazany w treści zapytania ofertowego NR 6/RPLU/2019 z dnia 19.12.2019 r. jak również w ogłoszeniu na Bazie Konkurencyjności w postaci prawidłowej daty: 23.03.2020 r.
  • Druga omyłka pisarska dotyczy pierwszego zdania zapytania ofertowego nr 6/RPLU/2019 z dnia 19.12.2019 r., w którym błędnie pojawiło się słowo „planowaną”. Realizacja projektu nie jest „planowana” bowiem Konmex Sp. z o.o. realizuje już Projekt.
  • Trzecia omyłka pisarska dotyczy informacji o sposobie przyznawania punktacji za spełnienie kryterium Ceny – w punkcie VI.a zapytania ofertowego zabrakło słowa „ostatni”. Konmex sp. z o.o. uzupełnił zdanie by brzmiało ono prawidłowo, tj. „Oceny podane w innych walutach niż PLN zostaną przeliczone na PLN na ostatni dzień składania ofert zgodnie z kursem w Banku ING, który jest bankiem Zamawiającego”. Zaznaczyć należy, że w Załączniku 1 – Formularz ofertowy do zapytania nr 6/RPLU/2019 w punkcie II wyżej wymienione zdanie zostało prawidłowo opisane.

Ponadto, dla pełnej jasności, Konmex Sp. z o.o. uzupełnił zapytanie ofertowe nr 6/RPLU/2019 z dnia 19.12.2019 r. o dwie informacje:

1. W pierwszym zdaniu zapytania ofertowego dodane zostały numery Osi Priorytetowej oraz Działania w ramach których realizowany jest Projekt;

2. Kryteria rozstrzygnięcia przetargu w przypadku wystąpienia we wszystkich kryteriach identycznej liczby punktów.

W związku z powyższym, Konmex Sp. z o.o. poprawił wszystkie omyłki pisarskie oraz dodał powyżej opisane dodatkowe informacje (w treści zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania ofertowego, na Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Konmex sp. z o.o. ) oraz wydłużył termin składania ofert w ramach przedmiotowego postępowania do dnia 22.01.2020 r.

Anulowanie[z dn. 15.01.2020]

Anulowanie zapytania ofertowego 6/RPLU/2019 - Zintegrowany system informatyczny typu ERP wraz z infrastrukturą oraz konfiguracją systemu na potrzeby uruchomienia produkcji.

Ogłoszenie o anulowaniu zapytania ofertowego 6 RPLU 2019 dn 15.01.2020