Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

  • +48 22 730 13 94
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,

Niniejszym pismem pragniemy poinformować o zaistniałej rozbieżności w tytule zapytania ofertowego NR 1/PW/2018 do projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Rozbieżność dotyczy tytułu projektu, który został opublikowany w zapytaniu ofertowym NR 1/PW/2018 w Bazie Konkurencyjności – rozbieżność została zidentyfikowana w załącznikach do przedmiotowego zapytania ofertowego (w podpisanym załączniku wystąpił następujący tytuł „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego i zastrzeżonego urządzenia medycznego”, natomiast w załączniku edytowalnym: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego i zastrzeżonego urządzenia medycznego do zakładania klipsów polimerowych na strukturach tkankowych”). Dodatkowo, przedmiotowa rozbieżność występuje pomiędzy podpisanym i załączonym dokumentem do zapytania ofertowego nr 1/PW/2018 a złożoną dokumentacją aplikacyjną w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Rozbieżność zaistniała poprzez fakt przygotowania zapytania ofertowego nr 1/PW/2018 przed złożeniem ostatecznej wersji całości projektu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że rozbieżność tytułów projektu nie wpływa w żaden sposób na specyfikację przedmiotu zamówienia występującego w zapytaniu ofertowym nr 1/PW/2018 ani na wybór najkorzystniejszej oferty.

Dodatkowo pragniemy poinformować o wystąpieniu omyłki pisarskiej związanej z terminem składania ofert w postępowaniu nr 1/PW/2018 (w opublikowanym w Bazie Konkurencyjności zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami – podobnie jak w sytuacji związanej z tytułem – podpisany załącznik (PDF) omyłkowo wskazywał datę 06.08.2018, natomiast drugi załącznik – wersja edytowalna oraz sama publikacja na Bazie Konkurencyjności wskazywała prawidłową datę 03.08.2018). Te same załączniki zostały też wysłane do potencjalnych dostawców (zawierające dwie różne daty). Na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty – jedna w terminie 03.08.2018 oraz druga w terminie 06.08.2018, w związku z zaistniałą sytuacją pragniemy poinformować, iż obie oferty zostały rozpatrzone. Wskazany termin 03.08.2018 był terminem zgodnym z wytycznymi programu w ramach którego został złożony wniosek o dofinansowanie.