Nasze Laboratorium wspiera prace B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi i bada ich biokompatybilność.

Oferta

Obecnie wykonujemy większą część badań in vitro wymaganych przez normę ISO 10993 do certyfikowania produktów medycznych.
Współpracujemy z najlepszymi instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi w Polsce. Dzięki specjalistom i posiadanemu zapleczu aparaturowemu realizujemy bardzo skomplikowane zlecenia.

Wykonujemy badania wyrobów na:

 • cytotoksyczność,
 • działanie uczulające,
 • działanie drażniące/reaktywność śródskórna,
 • toksyczność ostrą,
 • toksyczność podostrą,
 • genotoksyczność,
 • implantację,
 • hemokompatybliność

Szczegółowy zakres oferowanych usług:

W laboratorium dysponujemy sprzętem pozwalającym na realizację badań in vitro z zakresu biomedycyny i biologii molekularnej. Poniższe badania możemy wykonać w naszym laboratorium.

 • Cytotoksyczność

  Badania cytotoksyczności związków chemicznych, ale również wyrobów medycznych (zgodnie z normą ISO 10993-5:2009 oraz ISO 10993-12:2012). Badania cytotoksyczności wyrobów medycznych prowadzone są: na wyciągach, w bezpośrednim kontakcie, dyfuzji w agarze, dyfuzji na filtrze.

 • Genotoksyczność

  Badania genotoksyczności związków chemicznych ale również wyrobów medycznych (zgodnie z normą ISO 10993-3:2003). Wykonywany jest test na komórkach chłoniaka mysiego.

 • Działanie drażniące

  Wychodząc naprzeciw trendowi ograniczenia doświadczeń na zwierzętach, przeprowadzamy badanie działania drażniącego związków chemicznych na modelach ludzkiej skóry.

 • Test immunoenzymatyczny

  Biomedyczne badania diagnostyczne i naukowe do wykrywania określonych białek w materiale badanym – ELISA (np. HBs lub HIV).

 • Pomiar pH

  Rutynowo wykonujemy pomiary pH roztworów za pomocą wykalibrowanej aparatury.

 • Zawartość endotoksyn bakteryjnych

  Zgodnie z Ph. Eur. wykonujemy oznaczenia poziomu endotoksyn bakteryjnych w materiale badanym.

 • Wykrywanie obecności DNA Mycoplasma sp

  Hodowle komórek eukariotycznych często narażone są na zakażenie Mycoplasma sp. W naszym laboratorium standardowo wykrywamy obecność tych bakterii w materiałach badanych.

 • Badania inne

  Różnorodne wyposażenie laboratorium pozwala prowadzić nam również badania jednorazowe, które trudno skategoryzować: badanie stabilności klipsów naczyniowych, analiza stężenia białek (metody: BCA, Bradford), oznaczanie jakości związków chemicznych (np. aldehyd glutarowy), elektroforeza DNA (sprawdzenie primerów do PCR), elektroforeza białek (SDS-Page), i wiele innych technik z zakresu biomedycyny i biologii molekularnej. .

LAB

Oferta dodatkowa

Obecnie nasze laboratorium prowadzi badania in vitro z zakresu biomedycyny i biologii molekularnej. Przy wystąpieniu konieczności przeprowadzenia analiz in vivo (z wykorzystaniem zwierząt) współpracujemy z odpowiednimi ośrodkami i realizujemy takie zadania z powodzeniem. Jesteśmy wyspecjalizowani w badaniu wyrobów medycznych in vivo zgodnie z normą ISO 10993, natomiast sprawdzamy również związki chemiczne i mieszaniny substancji.

Bazując na naszym doświadczeniu i szerokiej współpracy z wybitnymi polskimi naukowcami przyjmujemy również zlecenia dotyczące opracowania specyficznych materiałów wykorzystywanych w wyrobach medycznych – nawet klasy III wyrobów do implantacji!