W związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 pt.: „Wdrożenie do produkcji klipsownicy z artykulacją do klipsów tytanowych z innowacyjnym mechanizmem zaciskowym opartym o zdublowane ogniwa dwuoczkowe i ze szczękami wykonanymi z zastosowaniem technologii mikrofrezowania”, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zamówienie dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu stanowiącego zadanie 3:

  1. Przedmiot zamówienia: Automat tokarski

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 3/RPLU/2019
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do zapytania nr 3_RPLU_2019
Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna wraz z uzasadnieniem równoważności rozwiązania

Wyniki

[Dodano: 19/03/2019]
Postępowanie 3/RPLU/2019
Status: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
RANDS Obrabiarki CNC, ul. Janikowska 17a, 61-070 Poznań;
Data wpłynięcia oferty: 15.03.2019
Cena netto: 168 500 EURO

Ceny w walucie przeliczono w oparciu o średni kurs NBP z dnia wyboru oferty 18.03.2019 (1 EURO = 4,2993 PLN)

Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu:
1. RANDS Obrabiarki CNC, ul. Janikowska 17a, 61-070 Poznań;

Niniejszym jako Wykonawcę na zamówienie dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu stanowiącego zadanie 2: Przedmiot zamówienia: Automat tokarski, wybrano:
RANDS Obrabiarki CNC, ul. Janikowska 17a, 61-070 Poznań;

Firma Konmex Sp. z o.o. dziękuje za udział w postępowaniu.