W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Innowacyjne centrum badań i rozwoju nowych technologii w obszarze makromechaniki medycznej oraz badań przedklinicznych wyrobów medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1, Firma Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencji na zakup następujących elementów projektu:

 

  1. Zakup oprogramowania komputerowego typu CAD SolidWorks – 1szt.
  2. Zakup oprogramowania komputerowego typu NX CAD – 1szt.

Informacja o wyborze wykonawcy_POIR 2.1(plik .pdf)