W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 pn.: „Wdrożenie do produkcji klipsownicy z artykulacją do klipsów tytanowych z innowacyjnym mechanizmem zaciskowym opartym o zdublowane ogniwa dwuoczkowe i ze szczękami wykonanymi z zastosowaniem technologii mikrofrezowania”, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zamówienie dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu stanowiącego zadanie 6,7,8,9,10,11:

  1. Zintegrowany system informatyczny typu ERP wraz z infrastrukturą oraz konfiguracją systemu na potrzeby uruchomienia produkcji.

Pliki do pobrania

Zapytanie_ofertowe_6_RPLU_2019_2_zintegrowany_system_typu_ERP_z_infrastruktura_z_zalacznikami.pdf

- Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_do_zapytania_6_RPLU_2019_2_10032020.docx

- Zalacznik_nr_2_Specyfikacja_techniczna_zgodna_ze_SIWZ_6_RPLU_2019_2_10032020.docx

- Zalacznik_nr_3_Specyfikacja_techniczna_wraz_z_uzasadnieniem_rownowaznosci_rozwiazania_6_RPLU_2019_2_10032020.docx

ANULOWANIE (z dn. 14.04.2020)

Unieważnienie postępowania bez dokonywania wyboru oferty 6/RPLU/2019 (2) - Zintegrowany system informatyczny typu ERP wraz z infrastrukturą oraz konfiguracją systemu na potrzeby uruchomienia produkcji zgodnie z poniżej załączonym ogłoszeniem :

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania bez dokonywania wyboru ofert zapytania ofertowego nr 6/RPLU/2019 (2) z dnia 10 marca 2020 r.