W związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 pt.: „Wdrożenie do produkcji klipsownicy z artykulacją do klipsów tytanowych z innowacyjnym mechanizmem zaciskowym opartym o zdublowane ogniwa dwuoczkowe i ze szczękami wykonanymi z zastosowaniem technologii mikrofrezowania”, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zamówienie dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu stanowiącego zadanie 5:

Przedmiot zamówienia: Wycinarka drutowa

Pliki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert (01.08.2019)

W odpowiedzi na zgłaszane ze strony Oferentów problemy z uzyskaniem wymaganych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz ZUS w wymaganym terminie zgłaszania ofert w postępowaniu 4/RPLU/2019, Konmex Sp. z o.o. informuje o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 9.08.2019.

Formularz ofertowy [Dodano plik: 01/08/2019]

Wyniki (12.08.2019)

[Dodano: 12/08/2019]
Postępowanie 4/RPLU/2019
Status: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Zakład Automatyki Przemysłowej BP S.C. Paweł Poterała, Krzysztof Poterała, Marek Poterała, Jadwiga Poterała; 26-200 Końskie, ul Młyńska 16; Z-d 99-300 Kutno, Kuczków 13
Data wpłynięcia oferty: 08.08.2019
Cena netto: 65000 PLN


Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu:

1. Zakład Automatyki Przemysłowej BP S.C. Paweł Poterała, Krzysztof Poterała, Marek Poterała, Jadwiga Poterała; 26-200 Końskie, ul Młyńska 16; Z-d 99-300 Kutno, Kuczków 13

Niniejszym jako Wykonawcę na zamówienie dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu stanowiącego zadanie 5: Przedmiot zamówienia: Wycinarka drutowa, wybrano:

Zakład Automatyki Przemysłowej BP S.C. Paweł Poterała, Krzysztof Poterała, Marek Poterała, Jadwiga Poterała; 26-200 Końskie, ul Młyńska 16; Z-d 99-300 Kutno, Kuczków 13 NIP: 6580004896

Firma Konmex Sp. z o.o. dziękuje za udział w postępowaniu.