Urządzenie to będzie służyć do obserwacji próbek z hodowli komórkowych oraz preparatów histopatologicznych.

Konmex Mikroskop