Urządzenie to będzie służyć do ważenia odczynników laboratoryjnych, zwierząt i ich narządów.