Urządzenia będą służyć do przetrzymywania próbek, materiałów a także odpadów pozwierzęcych do czasu ich odbioru.