Urządzenie to będzie służyć do sterylizacji wyposażenia do zapewnienia dobrostanu zwierząt (np. klatki, butelki, itp.) oraz drobnego sprzętu i urządzeń używanych w zwierzętarni.