W związku z budową nowego oddziału firmy Konmex Sp. z o.o. w Rykach poszukujemy kandydatów na stanowisko Kierownika Produkcji. 

Kierownik Produkcji_06/2018

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków:

- budowa zespołu do nowo powstającego oddziału firmy

- nadzór nad pracą podległego zespołu

- nadzór nad uruchomieniem produkcji części metalowych

- nadzór nad uruchomieniem montażu części metalowych 

- współpraca z konstruktorami i technologami  wdrażanych urządzeń medycznych

Wymagania:

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

- Min. 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika produkcji

- Wykształcenia wyższego technicznego: mile widziana inżynieria produkcji 

- Wiedzy z zakresu zarządzania produkcją, głownie produkcja i montaż elementów metalowych (mile widziana z zakresu medycyny, narzędzi medycznych)

- Umiejętności zarządzania i motywowania zespołu

- Silnego nastawienia na zadania, determinacji w realizacji celów

- Mile widziana znajomość jez. angielskiego

- Umiejętności pracy w zespole

- Inicjatywy, innowacyjności, samodzielności, odpowiedzialności

 

 Oferujemy:

- umowę o pracę

- pracę w stabilnie rozwijającej się firmie 

- niezbędne narzędzia pracy

 

Jeżeli ta oferta wzbudziła Państwa zainteresowanie, prosimy o przesłanie CV za pomocą poniższego formularza rekrutacyjnego.

Strona1 z 2

 1. Pliki powinny być zapisane w jednym z następujących formatów: pdf, docx, doc, odt
 2. Wybierz stanowisko, na które aplikujesz(*)
 3. CV(*)
  Invalid Input
 4. List motywacyjny
  Invalid Input
 5. Captcha(*)
  Invalid Input
 6. Potwierdzenie zapoznania się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych kandydata

  Invalid Input
 7. Zgoda na cele obecnej rekrutacji

  Invalid Input
 8. Zgoda na cele przyszłych rekrutacji

  Invalid Input
 1. Informacje o celu, podstawach prawnych, sposobie i miejscu przetwarzania danych osobowych kandydatów

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konmex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Bartyckiej 63a lok.6, 00-716 w Warszawie, oraz Konmex Limited, z siedzibą przy Chelsea House, Chelsea Street, Nottingham, Nottinghamshire NG7 7HP, Wielka Brytania.
  Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził(a) Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził(a) Pani/Pan zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko, a gdy wyraził(a) Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż, odpowiednio, do dnia zakończenia rekrutacji na dane stanowisko bądź do 12 miesięcy od momentu przekazania nam przez Panią/Pana swoich danych osobowych, niezależnie od formy przekazania. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  Jeżeli pragnie Pani/Pan przekazać nam Pani/Pana dane osobowe, wykraczające poza katalog wymieniony w art. 22¹ Kodeksu pracy (są to dane osobowe: Pani/Pana imię, imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania bądź adres do korespondencji, Pani/Pana wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia), w przypadku zainteresowania ofertą pracy, prosimy o wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie nam (e-mailem bądź pocztą) formularza o wyrażeniu Pani/Pana zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które wykraczają poza katalog wymieniony w art. 22¹ Kodeksu pracy, przy pierwszym Pani/Pana kontaktem z nami, bądź zaznaczenie odpowiednich zgód poprzez wybranie checkboxów zamieszczonych poniżej.
  Jeżeli prześle nam Pani/Pan dane wykraczające poza wyżej wymieniony katalog, bez udzielenia odpowiednich zgód (które są dobrowolne) nie będziemy mogli rozpatrzeć Pani/Pana kandydatury.