Innowacje, które można zobaczyć na miejscu. Nasz dział Badań i Rozwoju ściśle współpracuje z Prototypownią.

Oferta

Obecnie realizujemy projekty mechaniczne i mechaniczno-elektryczne urządzeń medycznych, z możliwością testów projektów i wykonaniem prototypów na miejscu w naszej prototypowni. Operujemy technikami powszechnie wykorzystywanymi przy produkcji narzędzi biomedycznych. Współpraca z laboratorium umożliwia nam zwrócenie uwagi na aspekty ważne pod kątem oceny biologicznej.

Oferujemy:

 • Projektowanie urządzenia w środowisku 3D CAD
 • Wykonanie podzespołów prototypu
 • Budowa prototypu
 • Testy i badania prototypu
 • Wdrożenie prototypu do produkcji

Szczegółowy zakres oferowanych usług:

 • Projektowanie urządzenia w środowisku 3D CAD

  Projektujemy urządzenia od koncepcji po dokumentację techniczną w środowisku 3D CAD - np. Solid Edge. Wykonujemy szczegółowe projekty wszystkich elementów urządzenia.

 • Wykonanie podzespołów prototypu

  Mając do dyspozycji własną prototypownię możemy wykonywać podzespoły i budować prototypy przy wykorzystaniu konwencjonalnych oraz nowoczesnych technologii, np. frezowanie, wycinanie elektroerozyjne, frezowanie CNC, spawanie laserowe.

 • Budowa prototypu

  Przy budowie prototypu korzystamy z maszyn w naszej prototypowni. Stosowane technologie: toczenie i frezowanie konwencjonalne, wycinanie drutowe WEDM, elektrodrążenie, frezowanie CNC, spawanie TIG, spawanie laserowe.

 • Testy i badania prototypu

  Testy i badanie prototypu wyrobu oraz jego elementów składowych przeprowadza się w warunkach maksymalnie zbliżonych do warunków eksploatacyjnych.

 • Wdrożenie prototypu do produkcji

  Pozytywna ocena wyników wszelakich prób i badań prototypu oraz uzyskanie pozytywnej oceny klienta decyduje o wdrożeniu nowego wyrobu do produkcji seryjnej. Wdrożenie do produkcji związane jest z zamknięcie etapu prototypowania, który składa się z szeregu działań.

LAB

Oferta dodatkowa

Poza poszczególnymi usługami możemy zaoferować też pełny nadzór nad procesem projektowym - od koncepcji, przez projekt po badania kliniczne.

Zajmujemy się projektowaniem wyrobów medycznych w środowisku 3D CAD, wykonywaniem dokumentacji technicznej 2D.
Kolejnym etapem po zaprojektowaniu urządzenia jest budowa prototypu (posiadamy własną prototypownię). Po sprawdzeniu funkcjonalności prototypu przeprowadzane są badania kliniczne.

Po pozytywnej ocenie badań przystępujemy do wdrożenia urządzanie do produkcji jednostkowej.